Strategie úspěšného vyjednávání
s obchodními partnery

Centrum vzdělávání manažerů Berlitz nabízí unikátní semináře pro manažery, jejichž cílem je zlepšení prezentačních dovedností, které vám umožní úspěšně komunikovat a vyjednávat během důležitých obchodních situací i v běžném životě.

Berlitz nabízí tyto manažerské semináře:

  • Mezinárodní meetingy vedoucích pracovníků

    Cílem těchto seminářů pro manažery je identifikovat nejrůznější styly meetingů, zvyšovat jejich efektivitu prostřednictvím objemnějšího toku informací, dosahovat zisk ze skupinové dynamiky v multikulturním prostředí a jejich možné interakce včetně zlepšení prezentačních dovedností v angličtině.

  • Úspěšné prezentace na mezinárodní úrovni

    Účelem tohoto manažerského semináře je rozeznávání vlastních slabin při prezentaci a jejich odstraňování, osvojení schopnosti koncipovat a připravovat prezentaci, uspokojit očekávání posluchačů a výrazné zlepšení specializované slovní zásoby a jazykové konstrukce při prezentacích v angličtině.

  • Vyjednávání na mezinárodní úrovni

    Tyto manažerské semináře jsou zaměřeny na porozumění strategiím a postupům vyjednávání. Cílem je naučit se vést objektivním způsobem vyjednávání a vyhodnocovat rizika, formální zvládnutí vyjednávacích postupů a poskytování klíčů a nástrojů k rozluštění přístupů vašich protivníků a to v češtině i v angličtině.

Máte zájem o bližší informace k manažerským seminářům?

Kontaktujte Centrum vzdělávání manažerů Berlitz na telefonním čísle 273 136 015 nebo vyplněním kontaktního formuláře.