Manažerské školení prezentačních dovedností

manažerské školení prezentační dovednosti

Všichni víme, že "nelze nekomunikovat". Ať už chceme či ne, naše tělo automaticky prozrazuje okolí, co si myslí a jak se cítí. Nejde vždy jen o slova, ale také o vnímání, zabarvení hlasu, způsob jednání a dodržování pravidel a formalit při styku s ostatními lidmi.

Prezentační dovednosti mají nezanedbatelný význam pro celkový úspěch obchodního jednání, schůzky nebo třeba přijímacího pohovoru.

 

Akce: 20% sleva na manažerské semináře konané ve Vaší společnosti!

Centrum vzdělávání manažerů Berlitz vám nabízí jedinečná školení manažerů zaměřená na výrazné zlepšení prezentačních schopností a dovedností, díky kterým docílíte úspěšné komunikace během důležitých obchodních situací i v běžném životě.

Berlitz nabízí tyto manažerské semináře prezentačních dovedností:

  • Mezinárodní meetingy vedoucích pracovníků

    Cílem tohoto manažerského kurzu je rozeznávat nejrůznější styly meetingů, zvyšovat jejich efektivnost prostřednictvím objemnějšího toku informací, dosahovat zisk ze skupinové dynamiky v multikulturním prostředí a jejich možné interakce včetně zlepšení prezentačních dovedností v angličtině

  • Úspěšné prezentace na mezinárodní úrovni

    Cílem tohoto manažerského školení je rozeznat vlastní slabiny při prezentaci a jejich odstranění, osvojit si schopnost koncipovat a připravovat prezentaci, uspokojit očekávání posluchačů a výrazně zlepšit specializovanou slovní zásobu a jazykové konstrukce při prezentacích v angličtině

  • Vyjednávání na mezinárodní úrovni

    Cílem tohoto semináře pro manažery je porozumět strategiím a postupům vyjednávání, naučit se vést objektivním způsobem vyjednávání a vyhodnocovat rizika, formálně zvládnout vyjednávací postupy a poskytovat klíče a nástroje k rozluštění přístupů vašich protivníků, a to v mateřském jazyce i v angličtině.

Zaujaly Vás manažerské kurzy prezentačních dovedností Berlitz?

Kontaktujte nás pro více informací a společně navrhneme řešení, které vám bude nejvíce vyhovovat. Nejen prezentační dovednosti, ale také naše výuka angličtiny nebo manažerské kurzy dosahují skvělých výsledků a pomáhají tak dokonale využít potenciálu každého pracovníka.